🟥 Diversity (Разнообразие – бизнес)

Diversity (Разнообразие - бизнес)

Definition

Разнообразие (бизнес): практиката на включването и приемането на различията що се отнася до социални и етнически прослойки, половете, половата идентичност, сексуалната ориентация и други.

en -Diversity: the practice of including and embracing variety, such as people from different social and ethnic backgrounds, different genders, sexual orientations, etc.

Video

Music

One World - We are one

diversity WIKI Bulgaria
main image of definition
Bibliography