🟥 NFT (Незаменим токен)

NFT (Незаменим токен)

Definition

криптографски активи, които се базират на блокчейн технология. Тези токени могат да бъдат използвани за съхраняване на активи от реалния свят като произведения на изкуството и недвижима собственост
EN: cryptographic assets based on blockchain technology. These tokens can be used as placeholders for real-world assets such as artwork and real estate

Video

Music

NFTs, SNL

main image of definition