🟥 Philanthropy (Филантропия)

Philanthropy (Филантропия)

Definition

акт на добра воля и желанието за помагане. Филантропите се стремят да разрешават социални проблеми чрез дарения към благотворителни организации и предоставяне на помощ за стойностни каузи като финансова помощ и застъпничество

en: act of goodwill and the desire to help. Philanthropists seek to solve social problems by donating to charitable organisations and lending their support to worthy causes by providing financial aid and through advocacy.

Video

Music

not indicated

main image of definition
References