🟥 Social responsibility (Социална отговорност)

Social responsibility (Социална отговорност)

Definition

спазването на задълженията и отговорностите, които хората и организациите имат към обществото. Начинът на даване на принос към обществото и оказване на благоприятно въздействие

en: upholding the duties and obligations of individuals and organizations to society. The way of giving back to society and having an impact

Video

Music

not proposed

main image of definition

References